साइमा

0
43

राज इसारा सेन्मि

 इसा-इसा खोक्‍तुङ सोम

थोम्सा-थोम्सा चोक्‍तुङ सोम

खाङ्ना युङ्ना ओदा मोदा

चक्सा-चक्सा तोक्‍तुङ सोम

 

कोन्खा मो झाराक लाम्चि

खेप्सा-खेप्सा ठोक्टुङ सोम

माफा दोत्सि माङ्खिम खात्ङा

छेम्सा-छेम्सा बोक्‍तुङ सोम

 

ठाठालोकलोक लियाङ्सा

दिप्सा-दिप्सा तोक्‍तुङ सोम

छिरुवा तायाखिम सिदिन १, पान्थर

बुङ्वाखा १०२ दाङ्का

LEAVE A REPLY