साइमा

0
64

रामचन्द्र राजालिम

सायङ्‍मि साया दोराङ निछा

मुन्दुमओ निपाङ लोराङा निछा

 

छाप्छुक युङ्याङ खानादा छाङ

याक्वाछाङ आय पोराङ निछा

 

साप्टेनदा युङ्याङ किरावा थाप्सङ

मिन्माओ यङखान होराङ निछा

 

हङ्‍माओ निपाङ छेन्बिनाक

मित्तुकि आय छोराङ निछा

 

चानुओङा चामा बड्ढे सन्येन

मात्दङलो ओदा दोराङ निछा ।

थिदिङखा -१ पोरकिमा, भोजपुर

बुङ्वाखा १०२ दाङ्का

LEAVE A REPLY