बान्तावा बोलीचाली- ८

0
101

तिलक वालाहाङ

१२५. दिमा यङा- बजूले भनिन्

१२६. खादाराओ ओनइ छाच्यो ।          उज्यालो भयो है केटाकेटी हो ।

१२७. हान झाराक ठिन्टानिन ।           अब सबैजना उठ ।

१२८. मेछाछाचि चाअ्वा भात्सि खारानिन । छोरीहरू पानी भर्न जाऊ ।

१२९. दुवाछाचि पित, साङ्वाचि खानुम्चुम ।  केटाहरूले गाईभैसीलाई रेखदेख गर्नू ।

१३०. नेक साङा ओनइ ।               नौ बज्यो है ।

१३१. हान झाराक छामुक्ला चा चानिन ।   अब सबै केटाकेटीहरूले खाना खानू ।

१३२. ओन्कि तायाखिम खारानिन ।        अनि विद्यालय पढ्न जानू ।

१३३. पउ साङहेदा तायाखिम होत ।        दस बजे विद्यालय खुल्छ ।

१३४. टोप्पे खाना देम्का दुङदा तखिप्याङ ?      जेठा तिमी कति कक्षामा पढ्दैछौ ?

१३५. उङका तुक दुङदा खिप्ङाङा दिमा ।    म ६ कक्षामा पढ्दैछु बजु ।

१३६. खाउ-खाउ तुक्वाचि खिप्मा लियाङ ?  कुन–कुन विषयहरू पढ्नुपर्छ ?

१३७. बान्तावा यङ टाया, पानिवाङयङ ताया, ओम्पेयङ टाया, खिप्मा टाया, साप्टेन टाया, याम्पोक टाया, अनु टाया, खिम्पि टाया इनु तुक्वाचि खिप्मा मलियाङ ।

बान्तावा, नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, सामाजिक, शारीरिक, नैतिक, विज्ञान आदि विषयहरू पढ्नुपर्छ

१३८. बान्तावाओ भोम्खिप देम युङ्याङ ?         बान्तावा भाषाको पूर्णाङ्क कति छ ?

१३९. मोसोओ बोम खिप याक्याङ ।       त्यसको १०० पूर्णाङ्क छ ।

१४०. लोन्खिप देम ?                      उत्तीर्णाङ्क कति ?

१४१. लोन्खिप ३५ इ ।                     उत्तीर्णाङ्क ३५ हो ।

१४२. खाराओ टायाछेन्खादा देम खिप ता ?     गत जाँचमा कति अङ्क आयो ?

१४३. बोमदा रेपउ ता ।                सयमा असी आयो ।

१४४. खाक्को छान ततारु ?            कुन श्रेणी आयो ?

१४५. बुदाउ छान तारुङ ।               प्रथम श्रेणी ल्याएँ

१४६. देम आम्को तोङखिप ?            तिम्रो प्राप्ताङ्क कति हो ?

१४७. तोङ्खिप रेक बोमदा छुक्बोम तुप्तुक ।  ८०० पूर्णाङ्कमा ५६० ।

बुङ्वाखा ११४ दाङ्का

LEAVE A REPLY