बान्तावा बोलीचाली‍- १४

0
164

तिलक वालाहाङ

२२६. कुप्चि (पदाधिकारीहरू)

कुप             पदाधिकारी

चि               हरू

ढुवाटाङ          अध्यक्ष

चुक ढुवाटाङ    उपाध्यक्ष

ढिकाचिराङ     महासचिव

मुसाम्मु         सचिव

चुक मुसाम्मु    उप/सहसचिव

छेन्बिकोप      कोषाध्यक्ष

चुक छेन्बिकोप  सहकोषाध्यक्ष

सालुम्सङ        सदस्य

२२७. किरात राइ यायोक्खाओ बुदाउ ढुवाटाङ गंगाराज दुब्देङ्हाङ राइ याआङा ।

किरात राइ यायोक्खाको प्रथम अध्यक्ष गंगाराज राई हुनुहुन्थ्यो ।

२२८. चुक ढुवाटाङ ग्यान बहादुर राइ याआङा ।

उपाध्यक्षमा ज्ञान बहादुर राई हुनुहुन्थ्यो ।

२२९. राज बहादुर राइ ढिकाचिराङदा याआङा ।

राज बहादुर राई महासचिवमा हुनुहुन्थ्यो ।

२३०. मुसाम्मुदा कालुमान राइआ काचि मु ।

सचिवमा कालुमान राइले काम गर्नुभयो ।

२३१. छेन्बिकोपओ काचि सारदा राइआ मु ।

कोषाध्यक्षको काम शारदा राईले गर्नुभयो ।

२३२. सालुम्सङचिदाङका स्यामराज दुब्देङहाङ राइ उकपाङ याआङा ।

सदस्यहरूमध्ये श्यामराज दुब्देङहाङ राई एकजना हुनुहुन्थ्यो ।

२३३. यङटाया (भाषाविज्ञान)

सान्मा        अक्षर

सान्ला        शब्द

सान्लाभुङ      वाक्य

२३४. सान्मा सान्मा मटोङकि सान्ला लि ।

अक्षर अक्षर मिलेर शब्द बन्छ ।

२३५. सान्ला सान्ला मटोङकि सान्लाभुङ लि ।

शब्द शब्द मिलेर वाक्य बन्छ ।

२३६. सान्लाभुङआ मिन्मा तुप्यङ लोन ।

वाक्यले सोचेको अर्थ निस्कन्छ ।

यङ              भाषा

बान्तावा यङ    बान्तावा भाषा

दक्छायङ       छिमेकी भाषा

कात्मा          वर्ण

कात्मापेन      वर्णमाला

२३७. चाम्लिङ यङ उक्टेट दक्छायङ द्या ।

चाम्लिङ भाषा एउटा छिमेकी भाषा हो ।

२३८. बान्तावा कात्माचि सिन्माचि मदोत ।

बान्तावा वर्णहरू चिन्नुपर्छ ।

२३९. बान्तावा कात्मापेन चिन्तिन्चिन्ने ।

बान्तावा वर्णमाला सिकौं ।

बुङ्वाखा १२१ दाङ्का

LEAVE A REPLY