बान्तावा बोलीचाली- १५

0
136

तिलक वालाहाङ

१. दोवाङ्दुम- शास्त्र

२४०. दोवाङ्दुम दुम एन्मादोत ।

शास्त्रको कुरा सुन्नुपर्छ ।

२. दोदुम- लोककथा

२४१. दोदुम आराङ्‍युङ्‍का एनाताराओ ।

लोककथा उहिलेदेखि सुनिल्याएको हो ।

३. दोदुम खोम्कावा/काखोम- लोककथा सङ्कलक

२४२. हान टेनदाओ दोदुम साङा खोम्सु इ ?

अब गाउँको लोककथा कसले सङ्कलन गर्छ नि ?

४. दोदुम कालो/लोकावालोक कथाकार

२४३. दोदुम कालो मना खादा ढिरिन ?

लोक कथाकार मान्छे कहाँ पाइन्छ ?

५. लोकालो- वादविवाद

२४४. छेन्वापाक्मि लोकालो मुमा अनुनिन ।

माइतीचेली वादविवाद गर्नु हुन्न ।

६. लोमाफोन्मा- समालोचना

२४५. खायङ लोमाफोन्मा मुम्ने ।

समाचार समालोचना गरौं ।

७. काफोन्लोन- समालोचक

२४६. ओ दुमओ काफोन्लोन साङ्ओ ?

यो कुराको समालोचक को हुन् ?

८. मिचिदुम/वाहिराङकथा

२४७. पारुहाङओ वाहिराङ लुम्ने ।

पारुहाङको कथा भनौ ।

९. वाहिराङ्‍मि- कथाकार

२४८. वाहिराङओ वाहिराङ्‍मि साङ ओन्दे हे ?

कथाको कथाकार को होला ?

१०. सालाम- कविता

२४९. साङा छाप्टुओ सालाम ?

कसले लेखेको कविता ?

११. फेछापनिबन्ध

२५०. दिमाआ छाप्टुओ फेछाप ।

बजुले लेखेकी निबन्ध ।

१२. छेमन्मि- निबन्धकार

२५१. छेमन्मि खात्‍नि मखारा ?

निबन्धकार कता जानुभयो ?

१३. खेङ्‍मेत- नाटक

२५२. खेङ्‍मेत खाङ मुसिन्ने ।

नाटक देखाऊ है ।

१४. खेङ्‍मि- पात्र

२५३. खेङ्‍मेतदाओ खेङ्‍मि सुम्दिमा ।

नाटककी पात्र सुम्दिमा ।

१५. तित्कामि- निर्देशक

२५४. लाम तित्कामि ओडा बाना ।

बाटो निर्देशक (पद प्रदर्शक, बाटो देखाउने मान्छे) यहाँ आऊ ।

२५५. केङ्साङमि केन्छामि ओदा युङाचि ।

वाद्यवादक सङ्गीतकारहरू यहाँ बस्नुहोस्

२५६. साकोङ्वायुङ्का कोङ चानुवा नइ ।

भावनाबाटै खुसी है ।

बुङ्वाखा १२२ दाङ्का

LEAVE A REPLY