म्यामराज राइओ सोम्तुक छाम (भिडियोएनेन)

0
264

म्यामराज राइआ बान्तावादा ‘सोम्तुक छाम’ अछाप्टायुङ्सा । मोसोओ धुना पाक्मायु कि छाम लुमा काचि मनोज साङ्सोन राइआ मु युङ्सु ।

बुङ्वाखाओ पतुकाउ दोङओ योक्दा बुङ्वाखा युट्युब च्यानलदाङ्का दोङ २०७७ हाक्युङ २६ लेन्टा मो छाम फोङ्मा लिसाओ युङाङा । मो छामओ दोसिवाआ लुमा (लिप सिङ्ग्) मनोजआ ङा मु युङ्सु । भिडियो खिचे कामु विजय खम्बुनालो कातोङ राज बान्तावा मयुङ्याङ । मो छाम कि भिडियो अन्जना राइआ बने अमुवाओ युङ्याङ ।

बुङ्वाखा छेन्बिभुङओ फाकामि मयुङ्‌याङओ म्यामराज भोजपुर हतुवागढि होम्ताङदा पुक्मा लिसाकि आइमित जापानदा मयुङ्‌याङ ।

 

बान्तावा छामः

(सोम्तुक आन्चो चोङ्चुने

एन्नुओ दुम्चि लुयाङ्सा

आइ–माङ्कोइ टुप्याङ्सा

इसिओ दोना थुप्याङ्सा)

एन्नुओ दुम्चि लुयाङ्सा

आइ माङ्कोइ टुप्याङ्सा

(ओन बेनदा बाराओ बुङ्वाह्वात्नि

छोङ्छोङ्छोङ्वा)

(लाभेमदाओ लादिप्माह्वात्नि

छेङ्छेङ्छेङ्वा)

खोत्नि ङे हाङ्पोक ओदा

देम्खा छे चोङ्याङ्सा

आइ–माङ्कोइ टुप्याङ्सा

इसिओ दोना थुप्याङ्सा

एन्नुओ दुम्‌चि लुयाङ्सा

आइ–माङ्कोइ टुप्याङ्सा

(*साबार्जे भÞरÞदा खा चोप्याङ्सा

*नवमि लोन्चिने)

(ह्वाबोप चुवा अÞक फोप मुसा

लुङ्सा फोङ्चिने)

 

रिदुमपादुम एन्सा सेन्सा

बुयात्नि ढुम्याङ्सा

आइ–माङ्कोइ टुप्याङ्सा

इसिओ दोना थुप्याङ्सा

(एन्नुओ दुम्चि लुयाङ्सा

आइ माङ्कोइ टुप्याङ्सा)

*साबार्जे– भोजपुर होम्ताङस्थित प्रजातन्त्र माविदेखि तलको सिढीजस्तै ओरालो बाटो झर्नुअघिको बिसाउनी डाँडा ।

*नवमि– भोजपुरस्थित घोडेटार बजारको पुरानो नाम ।

Video link

LEAVE A REPLY