टोङ्‌कामिओ पापा म़ढाखारा

0
74
दलविर वालाहाङ राइ

बुङ्वाखा टोङ्‌कामि पदम राइओ पापा दलविर वालाहाङ राइ मधाखारायुङ्सा । खोखाराओ हाक्दि २९ लेन्टा आप्पिओ खिम भोजपुरादा हतुवागढि टेन्टुवा २ बाक्बुकदा खो मधाराखाओ युङ्याङ ।
८६ बात्तुङओ राइ खाराओ कानामदाङ्‌का पोट कि टाङओ कोमदा लोन्टाओ क्यान्सराआ मटुआङाओ युङाङा । खो चासुम्लादाङ्का ललितपुरादाओ नेपाल क्यान्सर नुखालाखिम हरिसिद्धिदा नुमाकाचि मुवाङाओ युङाङा । छुकाउ किमो पमा त्यारा मुवाङाहेदा टाङ्‌काछटदाङा क्यान्सरा वाङाओसा नुमाकाचि अलिनिन नि सिन्मा लिसादेङ खो हाक्दि ९ लेन्टा हेलिकप्टरादाङका भोजपुर खिम खाइसाओ युङाङा ।
खोसोओ फेक कापाङ दुवाछा–नाम्मितचि कि ह्‌वापाङ मेछाछाछा–माक्छाचि मयुङ्याङ । टोङ्‌कामि राइ दुप्मि दुवाछाछा मयुङ्याङ ।

LEAVE A REPLY