आन यङ लेमादोत

0
69

लोक बहादुर राइ

किरावा आन्कान आन यङ लेमादोत

दिवा दिमाचिओ यङ्हान खेङ्‍मादो

आन्कान बाखाछा किरावाछा सिन्मादोत

झाराक किरावाचिओ ओको दुम सिन्मादोत

माआङ्लो किरावाओ मुन्दुमछाङ खित्मादोत

किरावाओ यङ्हान सिवाचि बुदा खात्मादोत

माआङ्लो किरावा नङ्सिवाचि सुङ्‍मा खान्मादोत

यङ्हानचि माखात नालोक किरावाङे माखात

ओदुम सिन्माकि किरावा बुदा खात्मादोत ।

थिदिङ्खा- ६ चुमाराङ, भोजपुर

 

LEAVE A REPLY