साइमा

0
52

तिर्लोक तिर्वेनि राइ

य़ङाङा दिवा आराङ नि२

बजाराया कामेत्छा साराङ नि

 

बजाराओ ऩङ मुयाङ्सा२

दाङ्‍म़क ए खाङ्‍सि खाराङ नि

 

ऩङा ऩनुसाङ कामेत्छाचिआ२

ओम्पोचिचिए काराङ नि

 

अ़छुक्दा लाउङ सात्मा पुङ्सुङ२

देम चक्नि माङ्दाए दाराङ नि

 

सात्मा छुन्ताङा घोसोसोवा२

सात्याङ्सा दिमा ताराङ नि

बासिखोरा, भोजपुर

बुङ्वाखा १०१ दाङ्का

LEAVE A REPLY