बान्तावा बोलीचाली- ११

0
112

तिलक वालाहाङ

हाङ्काचि (प्रशासन)

१८५. दिवा ओको खाक्को साप्टेनकोप खा ?

बाजे यो कुन गाविस हो ?

१८६. चुप्पे ओको हाङ्‍मायाक साप्टेनकोप ।

कान्छायो रानीबास गाविस हो ।

१८७. दिवा ओको खाक्को ढिटेनदा छुक ?

बाजे यो कुन जिल्लामा पर्छ ?

१८८. चुप्पे ओको भोजपुरा ढिटेनदा छुक ।

कान्छा यो भोजपुर जिल्लामा पर्छ ।

१८९. दिवा खाक्को ढिटेन्कोप लो ?

बाजे कुन अञ्चल हो ?

१९०. चुप्पे याङ्वा ढिटेन्कोप लो ।

कान्छा कोसी अञ्चल हो ।

१९१. दिवा घोडेटारा देम्का भुङ्दा छुक ?

बाजे घोडेटार कति वडामा पर्छ ?

१९२. चुप्पे घोडेटारा रेक (८) भुङ्दा छुक ।

कान्छा घोडेटार वडा नम्बर ८ मा पर्छ ।

१९३. दिवा भोजपुरादा साप्टेनटुवा युङ्याङ ?

बाजे भोजपुरमा नगरपालिका छ ?

१९४. चुप्पे युङ्याङ, भोजपुरा साप्टेनटुवा ।

कान्छा छ, भोजपुर नगरपालिका ।

१९५. दिवा भोजपुरा खाक्को खाहुप्लालोङ्दा छुक ?

बाजे भोजपुर कुन विकासक्षेत्रमा पर्छ ?

१९६. चुप्पे भोजपुरा बसुढिटेन्कोपदा छुक ।

कान्छा भोजपुर पूर्वाञ्चलमा पर्छ । 

१९७. दिवा हेन्कोप युङ्याङ हे माआङ ?

बाजे प्रान्त छ कि छैन ?

१९८. चुप्पे हिदुङ्लादा हेन्कोप मात्दङ ।

कान्छा नेपालमा प्रान्त छैन ।

१९९. दिवा हाङ्‍मायाक साप्टेनकोपदा खा-खाक्को चोम्चि मयुङ्याङ ?

बाजे रानीबास गाविसमा कुनकुन जातिहरूको बसोबास छ ?

२००. चुप्पे हाङ्‍मायाक साप्टेनकोपदा किरावा, बाम्ना, पानिवाङ, साचाले, ढुप्काले, ठुप्काले, खुन्काले, छिटाले, बोप्खाले ओन्कि सायवा चोम्मि मयुङ्याङ ।

कान्छा रानीबास गाविसमा राई, बाहुन, क्षेत्री, सार्की, कामी, दमाई, घर्ती, नेवार, मगर अनि तामाङ जातको बसोबास छ ।

२०१. दिवा अनु खान्नुओ साप्टेन ।

बाजे साच्चे राम्रो समाज ।

२०२. चुप्पे जिउ दिवा, खान्नुयाङ ।

कान्छा हजुर बाजे, राम्रै छ ।

२०३. दिवा झाराक्साआ साप्टेन रात्मादोत ।

बाजे सबैले समाजको सुरक्षा गर्नुपर्छ ।

२०४. चुप्पे जिउ, झाराक टोङिन्ने ।

कान्छा हजुर सबै मिलौं ।

बुङ्वाखा ११७ दाङ्का

LEAVE A REPLY