टोङ्‌कामिओ हान्माचेप्मा टुवाचुङ टिभिदा

0
83

बुङ्वाखा कि बुङ्वाखा वेबसाइटओ टोङ्‌कामि पदम राइओ हान्माचेप्मायु टुवाचुङ टिभिदा युट्‌युबदा लोन्टा युङ्सा । मो झाराक्‌आ खाम्‍ने निकि ओदा युङ्‌मा लिसायुङ्सा ।

मो चोप्मा निम्पाङ ह्‌युनाओ लिङ्‌क होङ्सानुमकि चोआनुम ।

LEAVE A REPLY